metropolis logistica
Serveis logístics i industrials

La logística: motor de la competitivitat empresarial

Amb l’auge del comerç electrònic l’activitat logística s’ha convertit en un punt clau per a la rendibilitat de moltes empreses, posicionant-se com a motor de generació d’ocupació i d’inversió.

Internet creix a un ritme vertiginós alçant-se com la major plataforma de venda de productes del món. A Espanya el creixement del comerç electrònic se situa al 25% gràcies a que el consumidor ha adquirit com a hàbit la compra de productes i serveis a través de la web. La comoditat i la possibilitat de comparar preus són els factors més valorats a l’hora de decidir-se per aquesta modalitat de compra. Aquesta realitat fa necessari que tota empresa amb activitat comercial hagi de tenir presència en Internet si vol ser competitiva en el mercat.

Paral·lelament, la digitalització dels consumidors ha modificat les necessitats del mercat laboral generant noves oportunitats d’ocupació com, per exemple, empaquetador, transportista, conductor de carretó o mosso de magatzem. Aquests perfils professionals s’han situat entre els més buscats per a les empreses.

Segons dades extretes de l’Enquesta de Població Activa publicats per l’INE, les empreses l’activitat de les quals se centra en el transport i/o emmagatzematge han creat més de 200.000 llocs de treball entre els mesos de gener i setembre. A més, es preveu que durant la propera campanya de Nadal la logística sigui una de les activitats que més ocupació generi.

L’expansió d’empreses com Amazon, Mercadona o Decathlon instal·lant-se en importants parcs logístics seguirà creant nous llocs de treball en el sector, posicionant l’activitat logística com una de les més valuoses per a l’economia actual.

servicios de logistica industrial en barcelona | Metropolis Logistica

A Metropolis Logistica oferim un ampli ventall de serveis de logística industrial que serveixen com a suport a les diferents posicions en els serveis de outsourcing i externalización de processos de negoci. Aportem una millora contínua en els processos industrials, una simplificació en la gestió d’equips i persones i una reducció considerable dels costos.

A més, els serveis de Metropolis Logistica es poden contractar a través de Metropolis CET. D’aquesta manera ajudem a les empreses a complir amb la Llei General de Discapacitat i a potenciar la seva Responsabilitat Social Corporativa.