metropolis logistica
Serveis logístics i industrials

Metropolis Logistica

Metropolis Logistica és una empresa dedicada a la prestació de serveis logístics i industrials amb solucions a mida i personalitzades segons les necessitats demandades.

 

Com empresa compromesa amb la integració de treballadors amb discapacitat, comptem amb el nostre propi Centre Especial de Treball (CET), homologat per la Generalitat de Catalunya, a través del qual ajudem a les empreses a complir amb la Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI) i, en conseqüència, a potenciar la seva Responsabilitat Social Corporativa. Aquesta llei estableix que totes les empreses que tinguin una plantilla superior a 50 treballadors, han de reservar el 2% de la mateixa a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Serveis per a la millora

A Metropolis Logistica oferim un ampli ventall de serveis de logística industrial com a suport a les diferents posicions relatives al outsourcing i la externalización de processos de negoci. Aportem una millora contínua en els processos industrials, una simplificació en la gestió d’equips i persones i una reducció considerable dels costos.

Generador de valor

• Optimització continua dels processos industrials.
• Millora de la qualitat del servei.
• Augment de la productivitat.
• Simplificació de la gestió operativa.
• Increment de la flexibilitat.
• Major capacitat de reacció davant d’urgències, pics de treball i noves necessitats.
• El servei computa com una despesa.
• El cost fix passa a ser variable.

Formació i supervisió

L’equip de Metropolis Logistica realitza un estricte control de qualitat i supervisió durant tots els processos de externalización garantint les millors condicions i aconseguint els objectius fixats. Proporcionem un perfil específic i concret per a cada client i mantenim al personal contínuament format, assegurant un alt grau d’implicació i motivació.