metropolis logistica
Serveis logístics i industrials

La nostra història

Metropolis Grupo va ser fundada el 1999 al Centre d’empreses de Cornellà de Llobregat per un equip de persones amb àmplia i llarga experiència en el sector multiserveis i en la externalización de serveis generals.

Fruit dels bons resultats obtinguts, de la confiança dipositada pels nostres clients i per les necessitats del mercat, es van integrar serveis per aprofitar sinergies operatives, laborals, administratives i comercials.

Des dels seus inicis, Metropolis Grupo ha anat creixent d’una manera constant, sostinguda i controlada amb el compromís d’oferir un excel·lent nivell de qualitat en tots els serveis prestats. En aquesta línia, vam reubicar les oficines centrals a Barcelona per oferir un millor servei i millors recursos tant als nostres empleats com als nostres clients.

ELS NOSTRES VALORS

La filosofia de Metropolis Grupo sempre s’ha basat en aportar experiència i qualitat de servei amb actitud positiva, compromís, honestedat, transparència i esperit emprenedor. Amb aquests valors hem aconseguit que molts clients ens acompanyin al llarg de la nostra trajectòria i dipositin la seva confiança en nosaltres.

Aquest compromís té un important vessant social que va motivar la creació d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa, fruit del qual s’han establert convenis de col·laboració amb entitats socials.

Com a part fonamental de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa impulsades des de Metropolis Grupo i també com a resposta a les necessitats dels nostres clients, va néixer Metropolis CET amb l’objectiu d’impulsar la integració laboral i social de les persones amb discapacitat i treballar a favor d’una societat més inclusiva.