metropolis logistica
Serveis logístics i industrials
Serveis de Gestió Integral de Processos Logístics

A Metropolis Logistica adeqüem la planificació i la realització integral dels processos logístics de proveïment, manufactura i distribució de matèria primera, productes semiacabats o acabats, així com la informació associada, permetent incrementar la productivitat i minimitzar els costos.

Optimitzem activitats de moviment de mercaderies, transformació de productes, emmagatzematge, manteniment d’instal·lacions i maquinàries i controls de qualitat i seguretat dels processos logístics, garantint la màxima eficiència en tot el sistema productiu.

Sol·licitar informació sense compromís